Pôžičky a výnosy z Liquid Loans

V tomto krátkom videu Vám Aleeke vysvetlí, o čom je projekt Liquid Loan.

Ekosystém Liquid Loans

Liquid Loans je DeFi požičovňa peňazí - Pulse coinov (PLS), ktorá funguje exkluzívne na PulseChaine.

Liquid Loans je prvý skutočne decentralizovaný pôžičkový protokol, ktorého funkcia je vopred definovaná, nemenná a nespochybniteľná a tento protokol nemá žiadneho správcu. Je to hotový produkt bez administrátorských kľúčov.

Cieľom Liquid Loans je umožniť vlastníkom PLS coinov získať likvidnú hodnotu zo svojich podielov v PLS bez toho, aby ich museli niekedy predávať. Uzamknutím PLS a vyrazením USDL si môže držiteľ PLS vziať bezúročnú pôžičku na svoje podiely podľa časovo neobmedzeného splátkového kalendára. Protokol Liquid Loans má dva vlastné tokeny USDL a LOAN token.

USDL je algoritmický stable coin, ktorého cieľom je mať vždy hodnotu jedného amerického dolára. Mnohé iné stable coiny sú dnes kryté fiat menami, ale USDL je iný. Nespolieha sa na doláre na bankovom účte, namiesto toho sa USDL vyrazí, keď používatelia vložia PLS ako zábezpeku, ktorá bola uzamknutá v jednotlivých smart kontraktoch nazývaných volt (trezor).

LOAN je sekundárny token vydávaný Liquid Loans protokolom za príjmy z poplatkov, ktoré sú generované systémom. LOAN motivuje používateľov, aby poskytovali USDL likviditu do takzvaného fondu stability, za čo získajú LOAN tokeny. Každý používateľ môže založiť svoje LOAN tokeny za účelom zisku, ktorý sa vypláca za požičiavanie a spätné vyplácanie USDL.

Ako teda môžete profitovať z používania protokolu? Existujú štyri hlavné spôsoby, ktoré môžete strategicky využiť.

Prvá možnosť - pôžička

Každý vlastník PLS si môžete vziať pôžičku proti svojmu existujúcemu PLS. Na to treba uzamknúť PLS do smart kontraktu nazývaného vault (trezor), ktorý vyrazí USDL stable coin.
Minimálny pomer zábezpeky, ktorý môžete uzamknúť, je 110%, avšak dôrazne sa odporúča pomer 150% a viac. Za poskytnutie pôžičky sa platí jednorazový poplatok vo výške 0,5% až 5% v závislosti od dopytu po pôžičkách USDL môžete použiť na rôzne osobné účely alebo preinvestovať do systému, na zabezpečenie stability a využili to ako ďalšiu možnosť, ktorú Liquid Loans systém poskytuje.

Druhá možnosť - zárobok

Ako držiteľ USDL môžete získať príjem poskytovaním stability do ekosystému Liquid Loans. Poskytovaním stability pomocou USDL dosiahnite návratnosť z podielu z predčasne ukončených pôžičiek, ktoré prekročili hranicu zábezpeky a taktiež môžete získať LOAN token z likvidačných udalostí. Likvidácie prerozdeľujú PLS z pôžičiek, ktoré boli ukončené medzi existujúcich poskytovateľov stability v pomere k množstvu USDL, ktoré poskytujú do stability. Možnosť výnosov ako poskytovateľ stability sa pohybuje medzi 10 % a 30 % APR (ročne).

Tretia možnosť - staking

Ako držiteľ LOAN tokenu môžete svoje LOAN tokeny stakeovať za odmeny. Staking je bežný spôsob, ako môžu používatelia a držitelia tokenov získať úrok zo svojich podielov,
Držitelia LOAN tokenov môžu svoje tokeny v ekosystéme investovať a dosahovať výnosy, ktoré môžu presiahnuť aj 20% APR. Výnosy sa generujú z pôžičiek a poplatkov z vyplácania, poskytujú sa v rovnakom pomere ako suma, ktorú ste poskytli do stability poolu.

Štvrtá možnosť - vykupovanie

Na vykúpenie PLS stačí poskytnúť príslušnú sumu USDL požadovanú protokolom, za výmenu jedného USDL za jeden USD Odkúpenie je pre systém obrovským prínosom, pretože umožňuje držiteľovi PLS získať hodnotu za svoj PLS a pomáha udržať hodnotu USDL na celkovom trhu.

Hlavným cieľom Liquid Loans je podporiť rast a prijatie bezpečnejšej, dôveryhodnej a decentralizovanej finančnej infraštruktúry, ktorá je vlastnená komunitou a prináša väčšiu stabilitu a transparentnosť do ekosystému siete PulseChain.