Blockchainová sieť PulseChain

Image

Základné informácie

PulseChain je 3x rýchlejšia a energeticky nenáročná alternatíva k blockchain sieti Ethereum, ktorá vznikne skopírovaním jej stavu - teda všetky Ethereum tokeny a kontrakty sa do nej prenesú. Natívny “coin” (mena) PulseChainu je označovaný “PLS”. Očakávaný štart PulseChainu bude v roku 2022, momentálne je sieť v druhej fáze testovania = Testnet v2. PulseChain je samostatná “Layer 1” sieť a prináša technológiu, ktorú Ethereum 2.0 bude mať až za niekoľko rokov a to hlavne prechod na Proof of Stake konsenzus namiesto energeticky náročného Proof of Work.

Finančné informácie

PulseChain naštartuje s “total supply” 129,536,591,244,376 PLS coinov (áno 129 biliónov), ktoré sa pripíšu tým, ktorí sa zúčastnili PulseChain Sacrifice fázy (medián pripočítaných hodnôt je asi 2.3 milióna na 1 adresu). Z toho vyplýva, že PLS coinov bude 1 miliónkrát viac ako ETH coinov. Žiadne nové coiny nebudú vznikať, budú sa len “páliť” tak, že pri každej transakcii zanikne 25%. Preto PLS bude deflačná kryptomena.

PulseChain coin PLS bude mať pri štarte siete cenu 0, ale existuje veľa špekulácii o možnom raste jeho ceny, vrátane tých, že by za pár rokov mohol spraviť 10000x rast. Už počas oficiálne Sacrifice fázy sa obetovalo asi 810 miliónov dolárov (mimo OA a ďalšie obetovania pokračovali) a tak je možná špekulácia o minimálnej cene 0.000006 USD/PLS.

Oficiálnu cenu samozrejme PLS zatiaľ nemá, no bude sa dať nájsť tu.

Testnet v2b

Tretia testovacia verzia PulseChain siete je už v prevádzke a skopírovala Ethereum sieť až po blok 14360999 (preto tam neuvidíte svoje Ethereum transakcie po 16. marci 12:45:45 UTC). Ak si chcete Testnet od odskúšať, tak si môžete v MetaMask, tak že si parametre tejto siete manuálne pridáte:

 1. Otvorte si MetaMask v prehliadači (vpravo hore v zozname rozšírení prehliadača).
 2. V MetaMask okne (hore v strede) kliknite na siete (typicky tam máte Ethereum Mainnet
 3. Otvorí sa zoznam blockchain sietí a tu kliknite nižšie na tlačidlo Add Network.
 4. MetaMask sa otvorí v novej obrazovke a tam zadajte:
  • Network Name: PulseChain Testnet
  • New RPC URL: https://rpc.v2b.testnet.pulsechain.com
  • Chain ID: 941
  • Currency Symbol: tPLS
  • Block Explorer URL: https://scan.v2b.testnet.pulsechain.com
 5. Tieto nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo Save.

Hurá, od tejto chvíle môžete robiť pokusy v testovacej PulseChain sieti. V rámci Testnetu si môžete raz denne poslať 10000 tPLS coin cez takzvaný faucet a môže s ním robiť pokusy napríklad ho zameniť za iný token cez PulseX na Testnete.

Podrobnejší návod nájdete na oficiálnej stránke o PulseChain Testnetu. Na pridanie PLSX do kryptopeňaženky MetaMask môžete opäť použiť našu dAppku.

Čo sa stane pri PulseChain forku?

PulseChain “Mainnet” sieť vznikne oddelením (forkom) od Ethereum siete, pri ktorom sa skopíruje všetko, čo v sieti Ethereum existuje = ETH, ERC20, ERC721, ERC1155 tokeny, smart kontrakty, NFT - proste všetko. Momentálne “Testnet” fork sa interne volá “PrimordialPulse”, v Testnete v2 je to blokom PrimordialPulseBlock=13224746 V tomto bloku sa spravia tieto výnimočné veci:

 • zadefinujú sa 2 nové smart kontrakty (1 na registráciu validátora, druhý na stakeing PLS validátorovi)
 • zadefinuje sa Treasure balance s 1000000000000000000000000000 PLS
 • pripočítajú sa alokácie PLS ku pôvodnému ETH stavu účtov. Ak niekto mal pred forkom 5 ETH, tak bude mat 5 PLS. K tomu sa prípadne pridajú PLS coiny pridelené zo Sacrifice fázy.

Následne automatický “bot” umelo upraví likvidity pooly rôznych DEX zmenární, aby vyrovnal viac ako milión násobný rozdiel cien PLS voči súčasnému ETH.

Projekty pre PulseChain

PulseX

PulseX je DEX zmenáreň a je to projekt Richarda Hearta a môžete si o nej prečítať viac na našej samostatnej stránke.

Liquid Loans

Image Liquid Loans bude DeFi služba v sieti PulseChain, ktorá umožní požičať si s 0% úrokom token “USDL” po zložení zábezpeky v PLS (ako kolaterál) v hodnote 110% pôžičky. USDL bude algoritmický stable coin s hodnotou 1 USD. Môžete teda hodlovať svoje PLS a pritom si môžete za USDL doláre kúpiť niečo na dlh. Minimálna pôžička je 2000 USDL.

Liquid Loans pôžičky sú realizované ako nemenný smart kontrakt, bez “admin keys” a nemajú žiadneho vlastníka. Aj preto bude požičiavanie dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ten kto chce pôžičku, musí uzamknúť svoje PLS v Liquid Loans smart kontrakte, čím vznikne pre neho takzvaná “pokladnica” (v angličtine vault), z ktorej si môže následne vyberať USDL (začínajúc s 200 USDL).

Pôžičku je možné kedykoľvek splatiť v USDL. V bežnom prípade, ak splatíte pôžičku, dostanete všetko svoje PLS späť. Ale pozor, ak hodnota PLS kolaterálu klesne pod hodnotu USDL, môže byť takáto pokladnica zlikvidovaná predajom PLS zo zábezpeky.

Keďže cena PLS voči USDL sa môže meniť môžu nastať 2 situácie:

 • Ak cena PLS narastie, tak pôžičku splatíte za menej PLS ako ste dali do zábezpeky, takže zarobíte.
 • Ak cena PLS poklesne, tak budete potrebovať na splatenie viac PLS ako dostanete naspäť. V takomto prípade môže byť špekulatívne výhodné zobrať si novú Liquid Loans pôžičku, splatiť ňou pôvodnú a potom počkať až PLS porastie. Samozrejme táto taktika nemusí fungovať a treba na ňu dostatok voľného PLS. Treba si uvedomiť, že na to aby zábezpeka nebola zlikvidovaná pri poklese ceny PLS je odporúčané, aby bol ešte vyšší ako 110% z požičiavanej sumy.

Pôžička tiež nie je úplne zadarmo. Za požičanie alebo zníženie kolaterálu treba zaplatiť poplatok od 0.5 do 5%, ktorý sa môže v čase meniť. Tieto variabilné poplatky majú práve slúžiť na vyrovnanie ceny USDL voči PLS.

Aby toto celé fungovalo, musí existovať protistrana k tým, čo si požičiavajú. Touto stranou je takzvaný Stability Pool, do ktoré môže ktokoľvek vložiť USDL a PLS. Podobne ako v DEX zmenárňach za túto službu investor získava odmeňovací token s názvom “LOAN”, ktorý sa bude môcť stakeovať a v tom prípade investor ešte získa aj podiel na poplatkoch za vypožičanie a vrátenie.

Liquid Loans budú pripravené na spustenie spolu s oficiálnym spustením PulseChainu, ale spustenie možno bude úmyselne odložené, aby systém štartoval v stabilnom prostredí, po tom ako klesne počiatočná volatilita. Zatiaľ neviem, či bude smart kontrakt auditovaný.

Aj keď sme sa tu snažili popísať čo najviac, nie je to všetko a preto si určite prečítajte aj Liquid Loans whitepaper.

Hedron

Image

Hedron je token, ktorý môžu takmer zadarmo získať HEX stakeri. Je to však aj DeFi aplikácia, ktorá umožňuje získať pôžičku zabezpečenú HEX stakeom na sieti Ethereum aj PulseChain.

Hedron má 3 funkcie:

 1. Minting - Každý, kto má HEX stake môže raziť Hedron tokeny (HRDN) počas života stakeu podobne ako sa razia HEX tokeny. Táto funkcia je dostupná aj pre existujúce HEX stakey. Za každý deň HEX stakeu je možné vyraziť 1000 Hedron tokenov za 1 T-Share, to je vyjadrené touto rovnicou:

  HDRN Minted = (HEX Stake B-Shares) * ((Days Served) - (Days Already Minted))

  kde Days Served je vek stakeu (počet dní od jeho začiatku) a Days Already Minted je počet dní, za ktoré už boli HDRN tokeny vyrazené. Samozrejme počeť B-Sharov HEX stakeu je 1000 krát viac ako T-Sharov.

  Aj keď je razenie HRDN možné na dennej báze, je pre túto akciu potrebné vykonať transakciu v smart konktrakte, čo stojí gas. Ak sa HEX stake ukončí (štandardne alebo núdzovo cez EES operáciu) tak sa už Hedron preň nedá raziť. Keďže Good Accounting operácia neukončuje HEX stake, tak je možné raziť Hedron aj po nej, až kým sa HEX stake neukončí.

 2. HEX Stake Tokenizing - Hedron umožňuje “zabaliť” (z anglického encapsulate) HEX stake ako ERC721 NFT token, ktorý umožňuje HEX stake predať na NFT trhu. Takýto stake sa v Hedrone označuje “Tokenized HEX Stake” (tokenizovaný HEX stake) a interne v Hedrone ako “HSI” (HEX Stake Instance).

  Pozor, tokenizácia stakeu je možná len vytvorením nového HEX staku prostredníctvo Hedron smart kontraktu. Hedron aplikácia teda sprostredkuje vytvorenie HEX stakeu (ako aj jeho budúce ukončenie) a počas jeho života je technicky aj jeho vlastníkom. Toto predstavuje určíté riziko, ale je to zároveň nutnosť, aby bolo možné predať HEX-Stake (na NFT trhu) alebo ručiť HEX stakeom ak niekto chce voči nemu pôžičku (viď funkcia 3).

 3. Borrowing - Voči HEX stakeu je možné dostať úročenú pôžičku v Hedron tokenoch, pričom sa ručí tokenizovaným HEX stakeom (viď funkcia 2). Výška pôžičky je limitovaná maximálnym množstvo Hedronu, ktoré by sa dalo vyraziť (funkciou 1) v budúcnosti pre daný HEX stake počas celého jeho života. Pôžička je úročený jednoduchým úrokovaním s mesačnou sadzbov výpočítanou z polovice HEX APY. Napríklad pri 40% HEX APY, sa určí Hedron APR ako 20% (za 365 dní).

  Splátky by mali byť vždy po 30 dňoch a mali by obsahovať aj úrok vo výške principal * APR / 365 * 30. Ak sa ale nevykoná žiadna splátka viac ako 90 dní, tak ktokoľvek môže aktivovať “oxygen” proces, a po 24 hodinách môže pôžičku zlikvidovať vyplatením dlho a stane sa vlastníkom HEX stakeu ktorý bol použitý ako zábezpeka. Hedron tokeny, použíté pri splatení pôžičky alebo jej likvidácii sa následne spália.

  Splatenie pôžičky sa môže robiť len Hedron tokenmi vyrazenými pre nový HEX stake, alebo získaným na voľnom trhu. Práve splácanie pôžičiek a úroku by malo vytvoriť nákupný tlak potrebný na rast ceny Hedronu.

Hedron nemá “admin keys” a bude mať 2 audity a ak to pôjde dobre, tak Hedron začne fungovať možno už 31. januára 2022 v sieti Ethereum. Hneď po jeho štarte bude možné raziť Hedron tokeny s 10 násobným bonusom, ktorý bude postupne časom klesať. Všetky operácie nad Hedron smart kontraktom a tokenizovanými HEX stakeami sa budú robiť cez web aplikáciu.

Aj keď sme sa tu snažili popísať čo najviac, nie je to všetko a preto si určite prečítajte aj Hedron dokumentáciu.

Hurricash

Image

Anonymizačný mixér platieb Hurricash je alternatíva ku Tornado Cash a umožňuje vykonávať platby, ktoré prakticky nie je možné vystopovať napriek tomu, že sú uložené v blockchaine. Práve nízke poplatky za transakcie na PulseChaine môžu prilákať používateľov pre túto službu a čím viac ich bude, tým viac budú platby anonymné.

Projekt sa začal sacrifice fázou (5. januára do 25. februára 2022) a jeho vývojári už len čakajú na spustenie PulseChainu. Účastníci tohto obetovania by mali za 1 USD dostať najviac 10000 HUR tokenov. 240 HUR tokenov by mali dostať cez airdrop aj všetky adresy, ktoré sa zúčastnili PulseChain Sacrifice fázy v lete 2021.

HUR bude deflačný token a jeho držitelia budú profitovať aj inými spôsobmi, napríklad budú získavať podiely z poplatkov za službu alebo budú môcť HUR uzamknúť do depozitu a získavať za to výnos. Tiež anonymné prevody HUR tokenov cez Hurricash nebudú spoplatnené (budú stať len PulseChain gas) zatiaľ čo za anonymné prevody PLS bude 0.3% poplatok.

Projekt nemá zatiaľ audit a asi ani nebude mať vzhľadom na to, že aj autori sa v rozhovoroch držia v anonymite. Preto pri sacrifice alebo použití tohto projektu treba byť obzvlášť opatrný. Na druhú stranu Hurricash je open source a prináša oproti Tornado Cash niekoľko vylepšení.

Projekt sa dá už aj vyskúšať na PulseChain Testnete.

Mintra

Mintra

NFT trhovisko Mintra.io bolo pôvodne známe pod názvom PLSNFT. Keď do tohto projektu vstúpil známy HEX youtuber Gerardo, tak sa tento projekt premenoval na Mintra.

Mintra sľubuje nižšie poplatky za NFT predaje (2.25% namiesto bežných 2.5%) a bude bežať na PulseChaine. Preto tento NFT trh označujú jeho autori za najekologickejší na svete (preto má i zelené logo). V druhej polovici februára sa začne Sacrifice fáza, v ktorej investori za obetované krypto získajú v budúcnosti airdrop MINT tokenov. MINT by sa mal dať stakeovať a 1.25% z poplatkov za predaj bude vytvárať výnos z týchto stakeov alebo bude použitý na buy and burn MINT tokenov. Projekt zatiaľ nemá audit a skôr o ňom počuť, ako by bolo možné niečo vidieť.

POWERCITYio

POWERCITYio POWERCITYio bude ekosystém DeFi a Metaverse služieb v sieti PulseChain. Pôvodne išlo o fork Olympus DAO umožňujúci stakeovanie tokenu OHM, avšak postupe sa zmenila orientácia na 4 oblasti:

 • Základnou službou POWERCITY by mala byť “centrálna pokladnica” (anglicky Tressury), ktorá bude investovať do vývoja, marketingu a spúšťania nových decentralizovaných aplikácii, služieb a protokolov s cieľom rozšíriť ekosystém POWERCITY. Každý nový komponent POWERCITY bude smerovať príjmy, poplatky a airdropy tokenov do centrálnej pokladnice POWERCITY.
 • Ďalšou službou by mal byť Bridge na prevod peňazí z Coinbase, Binance, Kraken a iných centralizovaných búrz (CEX) na PulseChain. POWERCITY Bridge by mal aj prepojiť PulseChain so sieťami Avalanche a Phantom.
 • Služba Nodes-as-a-Service, umožní vývojárom vytvoriť prístupové uzly na pripojenie k PulseChainu. Vytvorenie vlastného uzla si vyžaduje hardvér, správu a údržbu, čas a súbor zručností v oblasti prevádzky infraštruktúry. To vývojárov zbytočne zaťažuje a preto POWERCITY toto poskytne ako platenú službu.
 • POWERCITY bude poskytovať aj automatizáciu skladania výnosov - takzvaný “Compounding”. Ten sa môže používať v celom systéme PulseChain. Napríklad by malo byť možné poskytnúť likviditu na PulseX na automatické nárokovanie odmien za farming PLSX a ich opätovné použitie ako ďalšej likvidity na zvýšenie budúcich odmien. Iné stratégie by mohli využívať Liquid Loans na compounding pozície PLS alebo LOAN, alebo by mohli automaticky zbierať a znovu stakeovať odmeny za delegáciu PLS PulseChain validátorom.

Projekt zatiaľ nemá ani web stránku, no jeho členovia sú dostupní cez Telegram skupinu a Twitter. Zakladatelia projektu sú momentálne anonymní ale zrejme prejdú procesom KYC v rámci auditu projektu.

Ďalšie

Hry:

 • FreePulse.io - je stránka, kde si môžete zahrať rôzne stávkové hry na PulseChaine s možnosťou získať PLS zadarmo. Autorom sú Hexikáni @vBohu (Richardov dvorný web developer) a Felix (@felix_4_2). Cieľom tohto projektu je zvýšiť počet používateľov projektu PulseChainu. Po štarte Mainnetu sa tu bude dať zadarmo vyhrať (ale aj prehrať) PLS.
 • Rentomania - je 3D online strategická hra v štýle Monopoly. Hráči budú v hre môcť vyhrať Rentomania token (RNT) na PulseChaine a za jeho držanie v hre získajú výhody.

Tokeny:

 • Internet Money IM token je projekt OG Hexikána BrotherKDG, ktorý vytvára digitálnu deflačnú menu “IM”, ktorá má unikátnu vlastnosť “vote to burn” kde držitelia tokenu v hodnote aspoň 42 USD rozhodujú, či dôjde k deflácii tokenu formou pálenia tokenov raz za 3 mesiace. Misiou IM tokenu je získavať nových používateľov pre sieť PulseChain z radov bežných ľudí vytvorením mobilnej aplikácie pre zjednodušený prístup ku kryptomenám. Momentálne projekt pokusne prebieha na sieti Binance Smart Chain no tí, čo si tento token kúpia tu, dostanú rovnaké množstvo ako airdrop aj po prechode tohto tokenu na sieť PulseChain. Tento projekt nemá whitepaper ale “Blackpaper”.
 • PulseMoon - je token zaujímavý tým, že pri jeho predaji alebo kúpe sa platí 3% poplatok, z ktorého tretina sa použije na poskytovanie likvidity, tretina sa spáli a tretina sa rozdelí ako odmena pre tých, ktorý token držia. Tento token má aj audit a zatiaľ funguje len na sieti Binance Smart Chain. Jeho držitelia by ale mali získať 1:1 airdrop na PulseChaine (avšak až v tretej fáze projektu, keď bude mať token 100 000 držiteľov). PulseMoon je obchodovateľný voči USDT na centralizovanej burze Bitmart.
 • EQNOX Token - je token s vlastnosťou depozitného certifikátu podobný ak HEX. Momentálne je ho možné kúpiť na sieti Binance Smart Chain a po spustení PulseChainu jeho držitelia dostanú airdropom kópiu.
 • Love.io - je token, určený na malé platby ako sprepitné, tipping na sociálnych sieťach, darčekové karty alebo charitatívne dary prostredníctvom špeciálnej peňaženky v smartfóne.
 • Kira Token - je token, ktorý vznikne až po štarte PulseChainu. Je zaujímavý tým, že nemá Origin Address, teda jeho zakladatelia nedisponujú väčšinou tokenov.
 • PulseDoge – asi netreba predstavovať, je to token s obrázkom psa. Tento token zatiaľ funguje na sieti Binance Smart Chain a jeho držitelia by mali získať 1:1 airdrop na PulseChaine. Token nie je inflačný ani deflačný (množstvo tokenov je navždy fixné) a vlastne nič nerobí. Link na dokumentáciu.
 • PulseShib – je to ďalší token s obrázkom psa. V sacrifice fáze sa vyzbieralo 87000 dolárov, za ktoré po štarte PulseChainu získajú investori tento token označovaný PSB. Link na whitepaper.

Linky na ďalšie projekty nájdete tu.