Klasický nedeľný stream

Dnes sa rozprávajú: Peter, Stano, Cservotocs, Aleeke, Koco a Jozef.

  • HEX pumpol po oznámeniach Richard Hearta o pokrokoch s Testnetom V3.
  • Prečo ma Ethereum 4 implementácie geth, Prism, Lighthouse, Erigon?
  • Ako bude fungovať v PulseX funkcia Buy&Burn?
  • Aké stable coiny budú na PulseChaine? Ako bude fungovať USDL?
  • Ako dlho bude bežať Testnet V3 pre štartom PulseChain Mainnet? Čaká Richard na bull run alebo Ethereum Shanghai update?