Čakám, čakáš, čakáme (na PulseChain)

Dnes v zostave: Peter, Rocky, Sacateca, Matúš, mĺkvy Lukáš a neskôr sa pridáva sa aj Aleeke.

 • Už sa testuje bridge medzi Ethereum Testnetom a PulseChain Testenetom.
 • Cena HEXu ide doprava.
 • Projekt Hedron umožní zmenu majiteľa HEX stakeu. Sú takéto zabalené stakey proti filozofii HEXu?
 • PulseX sacrifice je už za nevýhodnejšiu cenu.
 • HEX trh je “ľahší” o 500 miliónov USD.
 • Cez go.hex.com sa už dajú skúšať HEX stakey na PulseChain Testnete.
 • Prečo nie je dobré momentálne držať hotovosť?
 • Prečo PulseX nebude mať nakoniec autobuy-autoburn PLSX tokenov?
 • Prebieha Hurricash Sacrifice a ešte príde Liquid Loans Sacrifice.
 • Prečo sa pre Liquid Loans nebude dať obetovať HEX?
 • Kto pôjde na HEX konferenciu do Las Vegas?
 • Aká veľká je Slovenská HEX komunita?
 • Bude Ethereum 2.0 až 6 rokov?