Také kratšie vianočné streamovanie

  • Naša komunita má už túto stránku :smiley:
  • Richard Heart v 2 posledných streamoch popisoval detaily PulseXu a vyzerá to veľmi zaujímavo.
  • Ktorý deň sa oplatí zúčastniť sa PulseX sacrifice?
  • 10000 bodov (PLSX) za 1 USD?
  • Pozor na podvodné sacrifice aktivity a SCAMy šírené cez Telegram, Youtube a iné sociálne média.