HEX je SCAM?

Image

Proč HEX nemůže být SCAM?

Předně si musíme říct, že typický kritik HEXu nikdy neztrácel čas zjišťováním faktů, není tedy pravděpodobné, že si tento článek kdy přečte.

Také je třeba poznamenat, že každý, kdo se nechal odradit od HEXu, byl připraven o zhruba 1000 násobné zhodnocení od začátku obchodování na volném trhu. A o nekonečné zhodnocení, pokud se nechal odradit od získání HEXu zdarma, který se rozdával všem držitelům Bitcoinu.

Důvody, proč má být HEX podvod, se v čase měnily, ačkoli je HEX od počátku stále stejný nezměnitelný smart contract vydávající své HEX tokeny dle stále stejných podmínek veřejně ověřitelných v otevřeném kódu softwaru.

Když půjdeme k jádru motivace, proč někdo tvrdí, že HEX je SCAM, je to zpravidla obyčejná nelibost, že founder HEXu měl něco vydělat na finančním produktu, který vyvíjel mnoho měsíců na vlastní náklady, nechal mu vypracovat dva audity a doručil až hotové bezpečné DeFi (Decentralizované Finance).

Ale že na MEME coinu někdo vydělá miliony pouhou změnou JPEGu, nikoho netrápí. To je v pořadku a spravedlivé. Že founder MEME coinu drží 90% supply rovněž nestojí za pozastavení. Pouze revoluční DeFi má dvojí metr.

Podvod?

Všechna tvrzení foundera, která byla nálepkována jako “podvodná”, se v čase stala realitou, prokázala se jako pravdivá nikoli podvodná. Všechny pochybnosti, že pouze founder zbohatne prodejem bezcenných tokenů, historie vyvrátila. “Bezcenné” tokeny se v čase ukázaly být VELMI hodnotnými.

Pokračování v tvrzení, že HEX je SCAM, potom zpravidla souvisí s neochotou si přiznat, že se člověk mýlil. Tzv. zraněná ješitnost. A zoufalé doufání, že jednoho dne na pronesené proroctví dojde.

Řekněme si nejprve, co HEX je, než co není.

HEX je nezměnitelný software, který žije v blockchainové síti a který emuluje chování bankovního termínovaného vkladu v prostředí decentralizované sítě s jejími možnostmi.

Nevypnutelná DeFi aplikace HEXu vytváří naprogamované “peníze” a libovolný uživatel může volat funkce aplikace a tisknout si HEX tokeny, pokud splní podmínky softwarem požadované. V tomto případě jde o monetizaci času, kdy podmínkou softwaru je držení HEXu a čekání.

Tvrzení o podvodu by vyžadovalo, aby software pracoval jinak, než tvrdí. To se neděje. A díky nezměnitelnosti kódu, ani nemůže začít pracovat jinak v budoucnu. Podvod v rovině fungování je tedy vyloučen.

Pyramida, Ponzi?

Dále se setkáváme s komentáři souvisejícími s vývojem ceny. Zaznívají termíny jako pyramida, letadlo, MLM, Ponzi apod. Tato tvrzení vychází z neznalosti definic jednotlivých termínů. Což ilustruje neodbornost názoru. Pyramida, letadlo, MLM i ponzi schéma vyžadují přerozdělování financí mezi účastníky podle určitého schématu. DeFi aplikace HEXu nepřesouvá mezi uživateli žádné tokeny jako odměnu, dané termíny tedy nemohou z principu popisovat HEX.

To, na co se kritik HEXu snaží ve skutečnosti poukázat, je na možnou “spekulativní bublinu” u ceny HEXu, kterou označuje chybnými pojmy. Bublina vzniká v případě, kdy je aktivum subjektivně hodnoceno účastníky trhu jako cennější, než ve skutečnosti je. A cena díky tomu předbíhá reálnou hodnotu.

To nás vede k otázce, zda je HEX ve spekulativní bublině a zda “bublina” znamená “podvod”?

Každá jednotlivá kryptoměna včetně Bitcoinu prochází od svého spuštění spekulativními bublinami. HEX v tomto směru tedy nevybočuje. Pokud bychom chtěli o HEXu říct, že kvůli potenciální bublině jde o podvod, potom je podvodem i Bitcoin a celé crypto. V zásadě to je i názor Petera Schiffa, že Bitcoin je SCAM a půjde na nulu.

Co nicméně může HEX odlišit od pouhé bezdůvodné bubliny je jeho hodnotová nabídka (value proposition): Vzhledem k tomu, že suma výplaty HEXu na jeden T-Share jde programově pouze nahoru (a nemůže jinak), cena HEXu následuje.

Jinými slovy růst ceny HEXu není stimulován pouhou spekulací a Matcalfovým zákonem, ale je matematickým důsledkem naprogramovaného interního mechanismu doprovázejícího staking. Což je nad rámec tohoto článku a je to zpravidla nad rámec znalostí průměrného kritika HEXu. Každopádně označit HEX za spekulativní bublinu je z tohoto důvodu rovněž s otazníkem, protože jako pravděpodobná příčina růstu ceny se jeví interní game theory softwaru DeFi HEXu.

Neboť hodnota 1 tokenu HEXu není dána pouze spekulací, ale odvíjí se i od konkrétní ceny T-Shares, která interně stále stoupá. Hodnota HEXu je rovněž virtuálně kryta ekonomickou energií uzamčenou ve formě staků.

Dáme-li HEX pod drobnohled, vždy najdeme víc důvodů vysvětlující růstové chování HEXu, než důvodů, proč by měl selhat.

Statistika

Statistika ukazuje, že počet držitelů HEXu stále stoupá. Už jen to dle Metcalfova zákona znamená růst ceny. Počet staků stále stoupá. Což znamená pokračující růst ceny T-Shares tlačící hodnotu HEX tokenů.

Dokud vedle spekulace probíhá i silný ekonomický incentive, je možné HEX neznalými nálepkovat jakkoli hanlivě, na výsledku to nic nezmění.

Dobrá zpráva je, že mnoho kritiků HEXu z dob jeho spuštění mu nakonec porozumělo a svůj názor nakonec upravili a nyní jsou už také vlastníky HEXu. Jejich videa mluvící o HEXu kladně lze na YouTube běžně dohledat.

Jiní zůstávají tvrdošíjně ve své neznalosti, která vyhovuje jejich egu, nebo jiným neslučitelným zájmům. Každý svého štěstí strůjcem.